Lidmaatschap

 

Lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van onze vereniging, dan vind je hieronder de informatie met betrekking tot de contributie. Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen. Kijk rustig eens rond op de verschillende delen van de website, die gaan over de onderafdelingen van onze vereniging

Meld je aan via ons aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier kun je via de site verzenden naar de ledenadministrateur.

Kom naar de training
Heb je meer vragen, kom dan langs op een van onze trainingsavonden. Wel graag voor aanvang van de training dit even melden bij de trainer.

Atletiekunie (AU)
Alle leden van de AV Aquilo zijn automatisch lid van de Atletiekunie en betalen hiervoor een jaarlijkse contributie. Middels dit lidmaatschap is de aansprakelijkheid van AV Aquilo ten opzichte van de leden en van de leden onderling tijdens de trainingen en andere verenigingsactiviteiten afgedekt. 

Wil je als wedstrijdatleet deelnemen aan officiële wedstrijden dan heb je een wedstrijdlicentie nodig. De Atletiekunie hanteert een leeftijdsindeling voor wedstrijdatleten. Kijk voor meer informatie op www.atletiekunie.nl. Jeugdleden worden bij Aquilo automatisch ingeschreven als wedstrijdatleet, zodat er ook laagdrempelig aan wedstrijden kan worden deelgenomen.

Bondscontributie Atletiekunie per jaar

Contributie AV Aquilo per kwartaal

KNAU‑kosten 2023* Leeftijd Bondscontributie (p.j.) Wedstrijdlic. (p.j.) KNAU-kosten totaal
Minipupillen Geboren in 2016 en later € 16,45 € 16,45
Pupillen Geboren in 2012 t/m 2015 € 16,45     € 8,90 € 25,35
Junioren Geboren in 2004 t/m 2011 € 17,35  € 15,85 € 33,20
Senioren/veteranen (masters) Geboren in 2003 en eerder (senioren)
Geboren in 1988 en eerder (masters)
€ 18,80  € 25,35 € 44,15
Recreanten/overigen   € 18,80  € 18,80
Sportieve Wandelaars   € 18,80  € 18,80
Overschrijvingskosten   € 11,20

*AV Aquilo stuurt voor de Atletiekunieverplichtingen bij aanvang van het kalenderjaar een factuur. Deze betalingsverplichting geldt voor de duur van een heel jaar. Restitutie van voornoemde verplichting is niet mogelijk. Als peildatum hiervoor geldt 1 januari. Nieuwe leden die ná 1 januari lid zijn geworden, betalen bij het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zowel de Atletiekunieverplichtingen voor de voorbije periode als voor het nieuwe jaar. Leden die na 1 oktober lid zijn geworden, krijgen een korting van 75% op de bondscontributie voor het betreffende jaar.

De belangrijkste indeling van de leden binnen AV AQUILO is:
Jeugdleden : Komt overeen met pupillen en junioren bij de KNAU‑indeling;
Volwassenen : Alle andere leden.

Daarnaast kennen we bij onze vereniging nog de volgende categorieën van leden:
– Niet‑mee‑trainende leden;
– Juryleden/vrijwilligers;
– Trainers, bestuursleden, leden van verdienste en ereleden.

AV AQUILO‑lidmaatschapskosten 2023        Per kwartaal *

Jeugdleden € 31,30  (incl. kledingbijdrage wedstrijdkleding)
Volwassenen € 35,15
Sportief Wandelen € 21,50
Niet mee‑trainende leden € 18,80 (wel bondscontributie verschuldigd)
* Administratiekosten bij factuurbetaling € 1,00

Het derde lid uit eenzelfde gezin betaalt, naast de bondscontributie, slechts 50 % van de verschuldigde clubcontributie. Verdere gezinsleden betalen geen clubcontributie (wel bondscontributie). De contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij aanvang van het kwartaal ontvangt men desgewenst een nota. Betaling per automatische incasso is voor nieuwe leden verplicht. Er worden dan geen administratiekosten in rekening gebracht. Jaarbetaling is niet meer mogelijk.

Nieuwe leden
Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen.
Nieuwe leden betalen éénmalig € 12,50 aanmeldingskosten. Hiervoor krijg je een shirt van AV Aquilo en  een deel gaat naar de Atletiekunie.

Opzegging
Er geldt een opzeggingstermijn van 4 weken. Betaling van de contributie dient te geschieden tot en met het eind van het kwartaal waarbinnen het lidmaatschap eindigt.

* Wanneer tijdens de  Algemene ledenvergadering tot een contributieverhoging wordt besloten kan deze verhoging, (eventueel) met terugwerkende kracht,  worden  vastgesteld.  

Alle betalingen van (bonds-)contributie(s) gaan verplicht per automatische incasso!

Wilt u zich aanmelden, maak gebruik van ons aanmeldingsformulier