Lidmaatschap

Heb je interesse om lid te worden van onze vereniging, dan vind je hieronder de informatie met betrekking tot de contributie. We nodigen je ook uit om eens rond te kijken bij de informatie over onze afdelingen jeugdatletiek, wegatletiek en sportief wandelen
Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen. 

Direct aanmelden
Hier kun je je direct inschrijven als lid. Doorgaans wordt je inschrijving binnen 4 weken verwerkt door onze ledenadministratie.

Kom naar de training
Heb je meer vragen, kom dan langs op een van onze trainingsavonden. Wel graag voor aanvang van de training dit even melden bij de trainer.

Atletiekunie (AU)
Alle leden van de AV Aquilo zijn automatisch lid van de Atletiekunie en betalen hiervoor een jaarlijkse contributie. Middels dit lidmaatschap is de aansprakelijkheid van AV Aquilo ten opzichte van de leden en van de leden onderling tijdens de trainingen en andere verenigingsactiviteiten afgedekt. 

Wil je als wedstrijdatleet deelnemen aan officiële wedstrijden dan heb je een wedstrijdlicentie nodig. De Atletiekunie hanteert een leeftijdsindeling voor wedstrijdatleten. Kijk voor meer informatie op www.atletiekunie.nl. Jeugdleden worden bij Aquilo automatisch ingeschreven als wedstrijdatleet, zodat er ook laagdrempelig aan wedstrijden kan worden deelgenomen.

Contributie
We factureren de contributie per kwartaal. Alle betalingen van (bonds-)contributie(s) gaan verplicht per automatische incasso en bij vooruitbetaling.  In het eerste kwartaal factureren we naast de verenigingscontributie ook de jaarlijkse bondscontributie.
Nieuwe leden betalen inschrijfgeld, contributie én de bondscontributie bij hun eerste factuur. 
Er zijn regelingen voor gezinnen met drie leden of meer.

Verenigingscontributie AV Aquilo 2024 - per kwartaal

Verenigingscontributie 2024** Contributie (p. kwartaal)
Jeugdleden € 33,50  (incl. kledingbijdrage wedstrijdkleding)
Volwassenen € 37,50
Sportief Wandelen € 23,00
Niet mee‑trainende leden € 20,00 (wel bondscontributie verschuldigd)
Administratiekosten bij factuurbetaling (voor nieuwe leden niet meer mogelijk) € 1,00

**Het derde lid uit eenzelfde gezin betaalt, naast de bondscontributie, slechts 50 % van de verschuldigde clubcontributie. Verdere gezinsleden betalen geen clubcontributie (wel bondscontributie). 

Bondscontributie Atletiekunie 2024 - per jaar

KNAU‑kosten 2024* Leeftijdscategorie KNAU-kosten totaal Waarvan bonds-contributie (p.j.) Waarvan wedstrijd-licentie (p.j.)
Minipupillen Geboren in 2017 en later € 17,50 € 17,50
Pupillen Geboren in 2013 t/m 2016 € 27,00 € 17,50   € 9,50
Junioren Geboren in 2005 t/m 2012 € 35,40 € 18,50  € 16,90
Senioren/veteranen (masters) Geboren in 2004 en eerder (senioren)
Geboren in 1989 en eerder (masters)
€ 47,00 € 20,00  € 27,00
Recreanten/overigen    € 20,00 € 20,00
Sportieve Wandelaars    € 20,00 € 20,00
Overschrijvingskosten   € 12,10

*AV Aquilo stuurt voor de Atletiekunieverplichtingen bij aanvang van het kalenderjaar een factuur. Deze betalingsverplichting geldt voor de duur van een heel jaar. Restitutie van voornoemde verplichting is niet mogelijk. Als peildatum hiervoor geldt 1 januari. Nieuwe leden die ná 1 januari lid zijn geworden, betalen bij het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zowel de Atletiekunieverplichtingen voor de voorbije periode als voor het nieuwe jaar. Leden die na 1 oktober lid zijn geworden, krijgen een korting van 75% op de bondscontributie voor het betreffende jaar.

Nieuwe leden
Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen. Nieuwe leden betalen éénmalig € 12,50 aanmeldingskosten. Hiervoor krijg je een shirt van AV Aquilo en  een deel gaat naar de Atletiekunie. Aanmelden kan via ons online inschrijfformulier.

Opzegging
Opzeggen kan per mail via ledenadministratie@avaquilo.nlEr geldt een opzeggingstermijn van 4 weken, gerekend vanaf de datum van opzegging. Betaling van de contributie dient te geschieden tot en met het eind van het kwartaal waarbinnen het lidmaatschap eindigt. Opzeggingen worden doorgaans binnen 4 weken verwerkt.

* Wanneer tijdens de  Algemene ledenvergadering tot een contributieverhoging wordt besloten kan deze verhoging, (eventueel) met terugwerkende kracht,  worden  vastgesteld.