Lidmaatschap

 

Lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van onze vereniging, dan vind je hieronder de informatie met betrekking tot de contributie. Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen. Kijk rustig eens rond op de verschillende delen van de website, die gaan over de onderafdelingen van onze vereniging

Meld je aan via ons aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier kun je via de site verzenden naar de ledenadministrateur.

Kom naar de training
Heb je meer vragen, kom dan langs op een van onze trainingsavonden. Wel graag voor aanvang van de training dit even melden bij de trainer.

Atletiekunie (AU)
Alle leden van de AV Aquilo zijn automatisch lid van de Atletiekunie en betalen hiervoor een jaarlijkse contributie. Middels dit lidmaatschap is de aansprakelijkheid van AV Aquilo ten opzichte van de leden en van de leden onderling tijdens de trainingen en andere verenigingsactiviteiten afgedekt. leder AU‑Iid ontvangt ook het  ATLETIEK‑magazine.

Wil je als wedstrijdatleet deelnemen aan officiële wedstrijden dan heb je een wedstrijdlicentie nodig. De Atletiekunie hanteert een leeftijdsindeling voor wedstrijdatleten. Kijk voor meer informatie op www.atletiekunie.nl.

Bondscontributie Atletiekunie per jaar

Contributie AV Aquilo per kwartaal

KNAU‑kosten 2020 Leeftijd Bondscontributie (p.j.) Wedstrijdlic. (p.j.) KNAU-kosten totaal
Minipupillen Geboren in 2013 en later € 15,30 € 15,30
Pupillen Geboren in 2009 t/m 2012 € 15,30     € 8,25 € 23,55
Junioren Geboren in 2001 t/m 2008 € 16,15  € 14,70 € 30,85
Senioren/veteranen (masters) Geboren in 2000 en eerder (senioren)
Geboren in 1985 en eerder (masters)
€ 17,45  € 23,55 € 41,00
Recreanten/overigen   € 17,45  € 17,45
Sportieve Wandelaars   € 17,45  € 17,45
Overschrijvingskosten   € 10,55

AV Aquilo stuurt met betrekking tot de Atletiekunie-verplichtingen bij aanvang van het kalenderjaar een factuur v.w.b deze AU-kosten. Deze betalingsverplichting geldt voor de duur van een heel jaar. Restitutie van voornoemde verplichting is niet mogelijk. Als peildatum voor deze Atletiekunie-verplichtingen geldt 1 januari van het lopende contributie-jaar (danwel de latere datum van aanmelding).

De belangrijkste indeling van de leden binnen AV AQUILO is:
Jeugdleden : Komt overeen met pupillen en junioren bij de KNAU‑indeling;
Volwassenen : Alle andere leden.

Daarnaast kennen we bij onze vereniging nog de volgende categorieën van leden:
– Niet‑mee‑trainende leden;
– Juryleden/vrijwilligers;
– Trainers, bestuursleden, leden van verdienste en ereleden.

AV AQUILO‑lidmaatschapskosten 2020        Per kwartaal *

Jeugdleden € 31,30  (incl. kledingbijdrage wedstrijdkleding)
Volwassenen € 35,15
Sportief Wandelen € 21,50
Niet mee‑trainende leden € 18,80 (wel bondscontributie verschuldigd)
* Administratiekosten bij factuurbetaling € 1,00

Het derde lid uit eenzelfde gezin betaalt, naast de bondscontributie, slechts 50 % van de verschuldigde clubcontributie. Verdere gezinsleden betalen geen clubcontributie (wel bondscontributie). De contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij aanvang van het kwartaal ontvangt men desgewenst een nota. Betaling per automatische incasso is voor nieuwe leden verplicht. Er worden dan geen administratiekosten in rekening gebracht. Jaarbetaling is niet meer mogelijk.

Nieuwe leden
Belangstellenden kunnen eerst gratis 4 weken mee trainen.
Nieuwe leden betalen éénmalig € 12,50 aanmeldingskosten. Hiervoor krijg je een shirt van AV Aquilo en  een deel gaat naar de Atletiekunie.

Opzegging
Er geldt een opzeggingstermijn van 4 weken. Betaling van de contributie dient te geschieden tot en met het eind van het kwartaal waarbinnen het lidmaatschap eindigt.

* Wanneer tijdens de  Algemene ledenvergadering tot een contributieverhoging wordt besloten kan deze verhoging, (eventueel) met terugwerkende kracht,  worden  vastgesteld.  

Alle betalingen van (bonds-)contributie(s) gaan verplicht per automatische incasso!

Wilt u zich aanmelden, maak gebruik van ons aanmeldingsformulier