VertrouwensContactPersoon

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van AV Aquilo,

Zoals wellicht bij jullie bekend zijn wij, Ineke Hateboer en Rudy Boers, bij AV Aquilo aangesteld als VertrouwensContactPersoon (VCP). We vinden het erg belangrijk dat alle leden op een fijne en veilige manier kunnen sporten bij onze club. Dat gebeurt gelukkig in veruit de meeste gevallen ook, maar soms kunnen er vragen of klachten zijn over situaties waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

 

Lees meer