VertrouwensContactPersoon

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van AV Aquilo,

Zoals wellicht bij jullie bekend zijn wij, Ineke Hateboer en Rudy Boers, bij AV Aquilo aangesteld als VertrouwensContactPersoon (VCP). We vinden het erg belangrijk dat alle leden op een fijne en veilige manier kunnen sporten bij onze club. Dat gebeurt gelukkig in veruit de meeste gevallen ook, maar soms kunnen er vragen of klachten zijn over situaties waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

 

Wat doen wij?
Als VertrouwensContactPersoon hebben we volgende taken:

1. Wij zijn er voor de eerste opvang en als aanspreekpunt voor (ouders van) leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

2. Indien nodig kunnen we doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van de Atletiekunie, van het Centrum Veilig Sport of naar andere hulpverleners en daarbij ondersteunen. Wij zijn dus zelf geen hulpverleners.

3. Het adviseren van het bestuur in het ontwikkelen van preventief beleid voor een sociaal veilige sportomgeving.

We vinden het belangrijk om hierbij te benadrukken dat wij binnen de vereniging een neutrale en onafhankelijke rol hebben. Het is wel onze opdracht om een vraag/klacht te melden bij het bestuur maar dit kan op anonieme basis.

Voor meer informatie: zie ‘protocol VertrouwensContactPersoon Aquilo

Wie zijn wij?
Voor veel leden en ouders zijn we wel bekend, maar voor degenen die ons nog niet kennen: Ineke en Rudy zijn beiden al langere tijd lid van AV Aquilo, kennen veel leden en sporten met veel plezier bij onze vereniging.

 

Hoe kun je ons benaderen?
Wanneer jullie vragen of klachten hebben, kunnen jullie ons persoonlijk aanspreken of mailen via het mailadres: vertrouwenscontactpersoon@avaquilo.nl

Hoe kun je anderen benaderen? Het is ook mogelijk om direct een vraag of klacht neer te leggen bij een VertrouwensContactPersoon van de Atletiekunie:
Contactgegevens:
Frank Koomen frank.koomen@atletiekunie.nl tel.: 026-4834831 of 06-55897586
Els Manders els.manders@atletiekunie.nl tel.: 026-4834816 of 06-52285665

Het is ook mogelijk om een vraag of melding neer te leggen bij het Centrum Veilige Sport. Dit vertrouwenspunt beschikt over een aantal casemanagers en vier vertrouwenspersonen, verdeeld over het hele land. Een vraag of melding kan ook anoniem worden gesteld.

Meer informatie hierover is te vinden op de website: https://www.centrumveiligesport.nl.
Contactgegevens: Tel.: 0900-2025590; mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u