Aquilo en corona

Nieuws m.b.t. Corona zal hier worden geplaatst

Aquilo stopt voorlopig met de trainingen voor het hardlopen, sportief wandelen en jeugdtrainingen.

 

 

Jeugd:

Hallo atleten en ouders,

Ook wij moeten er tijdelijk even mee stoppen.....

We beginnen deze brief met het zeggen dat wij het niet leuk vinden dat wij jullie deze brief sturen. 

Afgelopen maandag hebben we premier Rutte gehoord waarin hij vertelde dat we in een lockdown gaan.

Daarbij zei hij ook dat de jeugd buiten mag blijven sporten. Dat was natuurlijk een fijn bericht, maar ook direct een dilemma voor ons. 

Dat jullie kunnen blijven sporten is fijn, maar voor de trainers gelden ook nog andere regels. Zij zijn naast trainer ook nog aan het werk. Premier Rutte is duidelijk in zijn boodschap. We moeten zo weinig mogelijk in contact met anderen zijn en we moeten zoveel mogelijk thuis werken. Onze trainers moeten ook die verantwoordelijkheid nemen. Een aantal krijgen zelfs de opdracht van hun werkgever, dat zij naast hun werk geen andere activiteiten mogen doen.

We hebben met de trainers, de baancommissie en het bestuur overleg gehad en hebben besloten om de trainingen, in ieder geval, tot eind van de lockdown te stoppen.

Dit in het belang van jullie en onze gezondheid. We doen dit niet graag, maar we hebben geen andere keus. We blijven de ontwikkelingen volgen en zodra er iets verandert, horen jullie weer van ons.

We hopen dat jullie, net als in het voorjaar, thuis trainingen kunnen doen. Mochten jullie daar hulp bij nodig zijn, laat het ons weten, dan kunnen we jullie helpen. Misschien heb je zelf leuke ideeën voor thuis trainingen, plaats die op facebook (baanatleten/trainers en ouders van......) zodat anderen er ook plezier van kunnen hebben.

Voor nu is het even niet anders.

We hopen jullie snel in februari weer te zien.

We wensen jullie, ondanks de “gekke tijd” waarin we leven, fijne feestdagen en een goed 2021!

Blijf gezond.......

Namens de trainers, baancommissie en bestuur...

Gerda Winters

 

W&R:
In het maandagavond overleg tussen onze hardlooptrainers en het bestuur en aansluitend het overleg tussen de trainers van sportief wandelen en het bestuur is in beide bijeenkomsten dezelfde conclusie getrokken. We moeten de trainingen voor de komende weken stil leggen. In beide gevallen was het besluit nagenoeg unaniem.


Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een aantal argumenten. Ten eerste wordt de 1,5 meter regel benoemd. In de praktijk hebben de meeste trainers ervaren dat het afstand bewaren erg moeilijk vol te houden is. Ook de organisatie om met groepjes van vier op de weg te gaan lopen werd als veel te risicovol ervaren. Daarbij zouden ook andere weggebruikers vreemd op gaan kijken als  Aquilo wel in groepjes traint, terwijl het kabinet voortdurend waarschuwt om elkaar niet op te zoeken. Qua imago is dit ongewenst. Specifiek vanuit het bestuur werd aangegeven dat het organiseren van een mogelijke besmetting via de trainingen erg zwaar op de schouders drukte. Tijdens de bijeenkomsten kwam ook een trainer aan het woord die inmiddels getest was (gelukkig niet besmet) en een trainer die thuis bleef omdat haar partner getest moest worden. Het laat zien dat Corona ook dicht bij ons is gekomen en dat het besmettingsgevaar nu groter is dan bij de eerste golf. Dat is ook terug te zien aan de cijfers van Oldambt.

Het kabinet hanteert vooreerst de periode van vier weken. We zullen de komende weken samen zien wanneer we weer aan de slag kunnen. Jullie horen dan zo snel als mogelijk van ons.

We voelen ons als trainers en als bestuur op dit moment zeer ongelukkig met deze situatie. Ook voor ons telt, net als alle leden en sporters in de hele wereld, dat we onze hobby niet kunnen uitoefenen zoals we graag zouden willen. Gelukkig biedt onze sport wel de ruimte om het alleen te doen of met een maatje (op 1,5 meter). Laten we dat in ieder geval blijven doen. De trainers zullen schema’s op de website plaatsen en routes bekendmaken via de app- groepen, FB of andere kanalen. Laten we elkaar blijven stimuleren om in beweging te blijven!

 

 Het bestuur

 

Nieuws Overzicht