Aquilo en corona

Nieuws m.b.t. Corona zal hier worden geplaatst

Alle trainingen zijn met maatregelen hervat…..

Zo heeft W&R de trainingen op 26 mei hervat er zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt.

Ten eerste de grootte van de groepen. Op de baan laten maximaal 12 personen tegelijk trainen. Op de weg hanteren we de max. van 6 personen per groep (en daarnaast de trainer). Een grotere groep betekent dus een extra trainer waarbij de twee groepen los van elkaar lopen.

De kantine, kleedkamers en de toiletten zijn gesloten. Je kunt je niet omkleden;  je houdt je eigen sleutels bij je en neemt je eigen water mee. Aquilo verzorgt dit niet.

Op de dinsdagavond en de woensdagavond vinden er intervaltrainingen plaats op de baan. De kantine is dan wel bezet voor calamiteiten, maar leden kunnen er geen gebruik van maken (trainers wel). We gaan hierin niet marchanderen. En dus blijven ook de toiletten gesloten.

Mocht blijken dat leden, groepjes van leden of groepen niet correct met de spelregels van 1,5 meter om gaan, dan wordt er één keer gewaarschuwd. De trainers hebben de bevoegdheid om leden te verwijderen van de training. Mochten herhaaldelijk problemen ontstaan, dan schakelen we terug naar minder groepen tot in het geheel geen trainingen.

Indien een lid besmet blijkt te zijn, dan worden alle trainingen tenminste voor 14 dagen stil gelegd.

Ieder lid heeft de mogelijkheid om een sleutel van het hek te krijgen. Daarmee krijg je toegang tot de baan en kun je trainen wanneer jij dat wil. Op dinsdagavond en woensdagavond kun je tussen 19.15u en 20.00u een sleutel halen bij het Noorderhonk. Je tekent hiervoor een sleutelverklaring.

We spreken af dat je niet alleen op de baan traint, je doet dit in tweetallen of er is iemand anders mee. We gebruiken het hek in het park, omdat het pad naar de baan druk is door de sportschool ernaast.

Als je wilt trainen, meld je dit vooraf in de groepsapp (WhatsApp) en in welke groep  je wilt trainen zodat leden en trainers weten wie er komt en of er een extra trainer moet worden ingezet. Velen van ons zitten in een groepsapp. Degene die nog niet in een groepsapp zit, kan zich met naam en telefoonnummer melden bij Trea Blaauw. Haar nummer is 06-49 36 08 90. Er wordt gewerkt aan onze website en waarschijnlijk gaat het aanmelden binnenkort via deze route. Als dat klaar is, krijg je hierover meer informatie.

Het kan gebeuren dat een groep vol zit en dat je niet mee kunt doen. Meld dat aan de trainer zodat we weten waar problemen ontstaan. Voor degene die wel kan trainen, laat een volgende keer jouw collega voor gaan. We willen allemaal graag veilig trainen!

Dan de trainingen.

Dinsdagmiddag training door Drothy wordt weer opgepakt.

Dinsdagavond interval wordt weer opgepakt.
Groep 3/4 traint vanaf 18.30u tot 19.40u. Daarna uitlopen in het park/ omgeving. Max 12 personen.
Groep 5/6 traint vanaf 19.30u inlopen in het park/ omgeving en komen om 19.50u op de baan. Max. 12 personen.
Eventueel pakt één trainer beide trainingen na elkaar. 

Dinsdagavond duurloop  starttijd 19.15u.
Verzamelen op de parkeerplaats. Startplaats bij de steiger in het park.

Woensdagavond vanaf 19.15u intervaltraining voor groep 1/2 en groep Peter Stein.

Donderdagavond duurlopen worden voor alle groepen weer opgepakt.
Daarnaast pakt Siep de 8x8 weer op.

Alle trainingen starten om 19.15u. Startplaatsen zijn op de parkeerplaats. De desbetreffende trainers staan daar verspreid.

Zaterdag
Parktraining wordt door Dorothy en Siep opgepakt. Start in het park om 09.00u.
Ook de duurlopen worden opgepakt. Start vanaf de parkeerplaats om 09.00u.

Zondag duurloop start om 09.00u vanaf de parkeerplaats.

Je ziet het, een lange lijst met trainingen. En inderdaad, alle trainingen worden weer opgepakt. Het geeft een goed overzicht wat we als vereniging aanbieden.

Tot slot, laten we lekker gaan trainen, maar zeer voorzichtig! Ga thuis voor de training naar het toilet, raak tijdens de training niets aan, hoe te niezen hoeven we niet te zeggen en... houdt afstand.

Veel plezier!

 

De jeugd traint inmiddels een aantal weken met onder voorwaarden. Daarom zijn er extra trainers en begeleiders aanwezig om de training mogelijk te maken. Daarnaast zijn er bestuursleden aanwezig, die toezicht houden op naleving van de richtlijnen. Er wordt één keer per week op maandag of donderdag getraind.

Indeling groepen:

Training dag

Tijd

geboren in:

Maandag

18.00-19.00

2010, 2011, 2012, 2013

 

19.30-20.30

2002 (niet ouder dan 18)

2003, 2004, 2005

Donderdag

18.00-19.00

2009

 

19.30-20.30

2006, 2007, 2008,

Er kan niet geschoven worden binnen de groepen.

De begeleiders zorgen voor het ontvangst van de atleten en voor het handen wassen bij aankomst op- en vertrek van de baan. Hein heeft voor het handen wassen een geweldige constructie gefabriceerd… Ook zorgen de begeleiders na de training voor het reinigen van de gebruikte materialen.

Omdat ouders in deze periode niet naar de baan mogen komen wordt gebruik gemaakt van een ‘breng en haal’ op de parkeerplaats. Daar worden ook de handen gewassen. Daarom: mochten er nog vragen zijn, mail deze dan naar: jeugdatletiek@avaquilo.nl.

Ook Sportief Wandelen heeft de trainingen hervat.
Dinsdag 19 mei was de eerste training. Er is, vanaf het Noorderhonk, een wandeling rond de Beersterplas gemaakt. De groepen zijn gesplitst, zodat er ruim 1,5m afstand bewaard kon worden. Deze eerste training had een mooie opkomst van zeker 18 wandelaars.   

De wandeltrainingen blijven voorlopig één keer per week op dinsdag: vertrek om 19:00 uur vanaf het Noorderhonk 

 

De Run van Winschoten 2020 gaat niet door.

Op de site van de Run wordt hierover het volgende gemeld:
Door het uitbreken van het coronavirus en de voorspellingen is na overleg met de IAU en de Atletiekunie de beslissing genomen om de RUN met het WK 100 km dit jaar niet door te laten gaan. Een zwaar en vervelend besluit voor de organisatie. En voor velen wellicht ook een teleurstellend besluit.
De risico's met betrekking tot de gezondheid voor de deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers, kortom voor de gehele gemeenschap inclusief alle buitenlandse delegaties en gasten worden te groot geacht. Ook al zou Nederland in september weer "virusvrij" zijn, dan nog zegt dat niets over de situatie in andere delen van de wereld. Gezondheid voor alles!!!
We hopen erop en gaan er vanuit dat op vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021 de volgende RUN van Winschoten zal plaats vinden.


Geen Opstapcursus en nu?

Ieder jaar in april mogen we bij Aquilo een heel stel nieuwe hardloopenthousiastelingen begroeten.  Dat is leuk en bovendien zorgt het ervoor dat we ons ledenbestand op peil houden. Ook van de Opstap 2019 is er nog steeds een heel stel lid. Dat is goed voor de vereniging en het zijn ook nog eens erg leuke mensen. Dit jaar dus geen nieuwe leden vanuit de opstap.

En nu? Zien jullie, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis, ook zoveel hardlopers op straat, in het bos en door het veld? Een aantal daarvan is vast wel lid van een atletiekvereniging, maar een groot deel ook niet…  Wie zijn dat? Sportschoolleden die in arren moede maar zijn gaan hardlopen? Of mensen die van pure verveling zijn gaan hardlopen en dat toch leuk blijken te vinden? Als -een deel van- die nieuwe hardlopers nu eens lid zou worden van Aquilo?

Dus spreek ze aan! Loop een  stukje mee en vertel hoe interessant en leuk het is bij Aquilo. En motiveer ze om lid te worden zodat ze ná de coronacrisis met ons mee kunnen lopen.

Heb je mooie ideeën hoe we deze, en andere, mensen bij Aquilo binnen kunnen halen? Meld het ons en we geven het door aan het bestuur.

Nieuws Overzicht