Nieuwsbrief AV Aquilo in spam

Heeft u de laatste 2 maand een mail van AV Aquilo ontvangen?  

Zo nee, controleer uw spam! (vooral Hotmail gebruikers!)

Hoe voorkomt u dat de mail in de spam verdwijnt?

Voeg het mail adres van de verzender toe aan uw adressenbestand.

U kan van verschillende commissies binnen de vereniging mail ontvangen, zorg dat u ze allemaal verzameld!   

Nieuws Overzicht