Training

Er wordt 2 keer per week training gegeven: op maandag- en donderdagavond. De trainingen zijn ingedeeld op leeftijd.

Indeling trainingstijden

18:00 tot 19:00uur

Mini/C/B pupillen 

geboren in: 2011 en jonger

19:00 tot 20:00uur

 A pupillen

geboren in: 2010 en 2009

18:30 tot 19:30uur

 D junioren en C junioren

geboren in: 2008, 2007, 2006 en 2005

19:30 tot 20:30uur

 B junioren en ouder 

geboren in: 2004 en eerder

De trainingen vinden op en rondom de baan plaats. Gedurende het hele jaar zijn er trainingen, behalve tijdens de (reguliere) schoolvakanties. In de winter is er 1 training in de gymzaal van de Stuwe aan de Grintweg  daar kunnen bepaalde technieken goed geoefend worden.

De trainers zijn allen geschoold en worden regelmatig bijgeschoold volgens de richtlijnen van de Atletiekunie. Vanwege de grootte van de groepen worden zij bijgestaan door assistent-trainers. Af en toe loopt er een stagiair mee van een sportopleiding. Er is een vaste groep trainers, die wisselend op de maandag en donderdag training geven.

De trainingen worden gegeven volgens een vooraf uitgestippeld beleidsplan om de jeugd zo gemotiveerd en gevarieerd mogelijk te laten trainen.
De trainingen zijn zo opgebouwd dat men altijd start met een warming-up, gevolgd door 2 technische onderdelen en een eindspel /cooling down. Hier wordt variatie in aangebracht door verschillende spelvormen toe te passen. 

 Alle trainers en assistent-trainers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.