Trainingen en Corona

We moeten er tijdelijk mee stoppen!!!

Vanavond heeft de Atletiekunie het advies van NOC NSF overgenomen om alle sportverenigingen op te roepen om alle activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart.

Natuurlijk neemt Aquilo dit advies over.
Dit houdt in dat er vanaf nu geen activiteiten meer plaats vinden, dus geen trainingen, geen vergaderingen, geen overleggen en geen vieringen.

We hopen dat we in april weer kunnen starten.
Ik wens ons allemaal een goede gezondheid!

Namens het bestuur,
Dick Abee
(voorzitter)

zie https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie

Nieuws Overzicht