Training

Er is training op maandag- , donderdag- en vrijdagavond. Bij de trainingen zijn de jongens en meisjes ingedeeld in leeftijdsgroepen.

 

De trainingsgroepen zijn ingedeeld volgens onderstaand schema. Bij deze indeling volgen we de adviezen van de atletiekunie. 

 

De indeling gaat op geboortejaar en is als volgt:

Groep:

Geboortejaar:

Trainingstijden:

Pupillen: mini, C en B.

2014 en jonger

18:00 tot 19:00 uur

Pupillen: A 1e & 2e jaar.

2012, 2013

19:00 tot 20:00 uur

Junioren: D 1e & 2e jaar 

2010, 2011

18:30 tot 19:30 uur

Junioren: C 1e & 2e  jaar, B 1e & 2e jaar

                   A 1e & 2e jaar en ouder

2009 en ouder

19:30 tot 20:45 uur

 

De trainingen worden gegeven volgens een trainingsplan. Dat is zo opgesteld, dat de atleten zo gemotiveerd en gevarieerd mogelijk kunnen trainen. Onze jeugdtrainers zijn allemaal gediplomeerd (BBAT 3 en ABAT 2). Ze worden regelmatig bijgeschoold volgens de richtlijnen van de Atletiekunie. De trainers en assistent trainers verzorgen gezamenlijk de trainingen. Af en toe helpt een stagiair van een sportopleiding mee. We hebben een vaste groep trainers, die op maandag, donderdag en vrijdag training geeft. De trainingen zijn op en bij onze atletiekbaan. De trainingen gaan het hele jaar door, maar behalve in de schoolvakanties.

Om de spieren goed warm te laten worden, beginnen alle trainingen met een warming-up. Daarna worden er twee technische atletiekonderdelen geoefend, de zgn. kernen. De training wordt afgesloten met een eindspel om geleidelijk af te kunnen koelen (cooling-down). Hiervoor wordt iedere keer een ander soort spel gebruikt.

Training vrijdagavond

Op de vrijdagavond is er een extra training voor onze baanatleten. De training is toegankelijk voor pupillen A 1e-jaars en ouder.

De training voor de A1 en A2 pupillen is gericht op lopen, werpen, springen. Er wordt getraind middels een jaarplan. Alle onderdelen van lopen, werpen en springen zullen hierbij aan bod komen.

De training voor de junioren is verdeeld in drie categorieën. Wekelijks staat er een looptraining op de planning met daarbij een ander 

·         Werptraining
·         Mila training (middellange afstand)
·         Training gericht op lopen (sprint, horden) en springen, volgens jaarrooster. 
Met aanvullend (aansluiten bij) Mila- of werptraining.

Een atleet die hieraan wil meedoen, moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

·         De atleet kan minimaal 1,5 uur achter elkaar trainen; D1 en ouder, A-pupillen trainen 1 uur

·         De atleet wil gericht trainen om zich te verbeteren op atletiekgebied.

       ·         De atleet moet de juiste leeftijd hebben (pupil A, D/C/B/A junior of ouder).

       ·         De atleet moet serieus kunnen en willen trainen .

Deze training vindt plaats op de vrijdag op onze eigen atletiekbaan. Wil je meedoen aan deze training, laat dit dan weten aan je trainer, deze zal overleggen met de andere trainers. Vervolgens hoor je of je mee kan doen aan de vrijdagavond training

De trainingstijden zijn dan als volgt: 

Groep:

Trainingstijden:

Pupillen: A 1e & 2e jaar.

18.00 tot 19.00 uur

Junioren D 1e jaar en ouder

18.00 tot 19.30 uur

Voor alle trainers en assistent-trainers is een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven. 

Voor meer informatie: Stuur een e-mail naar jeugdatletiek@avaquilo.nl