Training

Er is training op maandag- en donderdagavond. Bij de trainingen zijn de jongens en meisjes ingedeeld in leeftijdsgroepen.

Trainingstijden per leeftijdsgroep

18:00 tot 19:00uur

Mini/C/B pupillen 

geboren na: 2011 en min. 5 jaar oud

19:00 tot 20:00uur

 A pupillen

geboren in: 2010 en 2009

18:30 tot 19:30uur

 D- en C junioren

geboren in: 2008, 2007, 2006 en 2005

19:30 tot 20:30uur

 B junioren en ouder 

geboren in: 2004 en eerder

Onze jeugdtrainers zijn allemaal gediplomeerd (BBAT3). Ze worden regelmatig bijgeschoold volgens de richtlijnen van de Atletiekunie. Bij grote groepen worden de trainers geholpen door assistent-trainers (ABAT2). Af en toe helpt een stagiair van een sportopleiding mee. We hebben een vaste groep trainers, die op maandag en op donderdag training geeft.De trainingen zijn op en bij onze atletiekbaan. De trainingen gaan het hele jaar door, maar niet in de schoolvakanties.’s Winters is er altijd 1 training in een sportzaal. Sommige technieken kunnen daar beter geoefend worden.

De trainingen worden gegeven volgens een trainingsplan. Dat is zo opgesteld, dat de jongeren  zo gemotiveerd en gevarieerd mogelijk kunnen trainen.

Om de spieren goed warm te laten worden, beginnen alle trainingen met een warming-up. Daarna worden er twee technische atletiekonderdelen geoefend. De training sluit af met een eindspel om geleidelijk af te kunnen koelen (cooling-down). Hiervoor wordt iedere keer een ander soort spel gebruikt.

Voor alle trainers en assistent-trainers is een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven. 

 

Voor meer informatie: Stuur een e-mail naar jeugdatletiek@avaquilo.nl