Voorstellen

 

De accommodatiecommissie. 

Waar staat deze cie. voor??

 

Deze commissie zorgt ervoor dat de goede, veilige  en nette staat van het gebouw behouden blijft, de atletiekaccommodatie (de baan) in goede conditie is, waar veilig en vooral prettig gesport kan worden en dat het perceel waarop bovenstaande zich bevindt, er netjes en verzorgd uitziet.

 

Hoe doen we dat?

 De werkzaamheden kunnen we in twee categorieën verdelen. Ten eerste de beleidsmatige kant. In een aantal vergaderingen (3 à 4 per jaar) wordt door de commissie (bestaande uit 6 leden) besproken en bepaald wat er allemaal aan werkzaamheden gedurende een kalenderjaar gedaan moet worden. Daar  worden de financiële gevolgen bij begroot en dit alles wordt het bestuur voorgelegd voor goedkeuring.  Wanneer groen licht hiervoor gegeven wordt, kan tot uitvoering over worden gegaan. Ook bespreken we toekomstige ontwikkelingen (bijv. verduurzaamheidszaken, bijv. led-verlichting) en nemen dat op in  de jaarlijkse meerjaren begroting).Realisatie  is dan ook de tweede kant . Wanneer we bepaalde projecten zelf gaan uitvoeren, bereiden we de klus gezamenlijk in de vergadering voor, daarna benaderen we  vrijwilligers om te komen helpen  en gaan we aan de slag. Dingen die we zelf niet kunnen, worden door derden (bedrijven) uitgevoerd.

 Welke werkzaamheden?

Dat is heel verschillend. We kennen projecten, die eenmalig zijn of 1x in de zoveel  jaar voorkomen en we kennen klussen, die regelmatig een aantal keren per jaar gedaan moeten worden. Voorbeelden van de eerste cat.  zijn: de restyling van de kantine, de buitenkant- verfbeurt van het Noorderhonk, een nieuwe dakbedekking op de containers, waarin de atletiekmaterialen worden bewaard, tafels maken/herstellen, en bijv. het opnieuw inrichten van de discuswerpkooi. Regelmatig terugkerende zaken zijn: het snoeien en netjes houden van de beplanting en de omgeving, de binnen- en buitenschoonmaak van het Noorderhonk, dat deels door een schoonmaakster (met vrijwilligersvergoeding) wordt gedaan, blad blazen van de baan (herfstklus) en andere reguliere klusjes.

 De commissieleden:

Onze commissie bestaat uit zes leden. Vijf vanuit de weg- en recreatielopers, één namens de baan (lees jeugd) commissie en de penningmeester completeert de groep als  afgevaardigde van het bestuur.

De voorzitter van Aquilo opperde een tijd geleden het idee om ook eens na te denken om wat verjonging binnen de commissie te halen en wat we daarvan vonden. We zijn daar een groot voorstander van. Verjonging houdt vaak  een meer hedendaagse (modernere) kijk op allerlei zaken in en dat kan alleen maar positief werken binnen Aquilo.  Nieuwe jonge enthousiaste leden (met een blik op de toekomst)  zijn van harte welkom.

Dan hebben we een groep vrijwilligers, die regelmatig met allerlei klussen de handen uit de mouwen weet  te steken. Op een aantal hele gezellige ochtenden in het jaar worden dan allerlei klussen gedaan. Ook deze groep kan echt nog wel wat aanvulling gebruiken, want vele handen maken nl. licht werk.

Belangstelling???

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de accommodatiecommissie (Hein Messchendorp) of bij het bestuur.  Jullie zijn van harte welkom.