Een nieuwe website

Foto: www.pexels.com

AV Aquilo start 2018 met een vernieuwde website met voor leden een grotere interactieve rol.

Naast vertrouwde informatie over bijvoorbeeld de trainingen en agendamededelingen, willen we leden meer de kans geven zelf ook actief aan de clubsite mee te werken.Heldere communicatie is een wezenlijk element om de club goed draaiende te houden. En dan niet alleen communiceren via de computer of laptop, maar ook via de smartphone/mobiel. Via de verschillende (vooral) digitale middelen proberen we iedereen zo goed mogelijk van heldere informatie te voorzien over onder meer trainingstijden, afgelastingen en evenementen.

Ontwikkeling

De clubsite biedt meer en wil ook informatie geven over meer persoonlijke (loop)belevenissen, achtergronden, tips, foto’s en wie weet ook bewegend beeld.De website is constant in ontwikkeling. En zoals gezegd is er een grotere rol voor onze leden. Mist u iets en heeft u ideeën, meld het ons. 

 

Nieuws overzicht