Kantinecommissie

De Kantinecommissie bestaat uit een aantal personen die zorgt dat de kantine netjes en schoon blijft. De inkoop wordt geregeld en men houdt toezicht op de in omloop zijnde sleutels van het Noorderhonk. Daarnaast verzorgen een aantal vrijwilligers beurtelings tijdens de trainingen de kantinediensten.

De Kantinecommissie bestaat  uit de dames Hillie Bos, Anna Dekker, Tineke Messchendorp, Pieky Snijder en Engeltje de Vries. Het overleg van de commissie wordt voorgezeten door Ton Groenbroek. Deze stelt ook het rooster voor de kantinedienst op. Het overleg vindt 4 keer per jaar plaats aan het einde van het kwartaal. Er vindt dan een evaluatie plaats van het afgelopen kwartaal en een vooruitblik naar het komende kwartaal.

Voor de kantinediensten zoekt men nog nieuwe vrijwilligers.