Bestuur

Het bestuur van Aquilo is sinds de jaarvergadering van 18 maart 2016 als volgt samengesteld:

Functie                             Naam                                
Voorzitter Dick Abee 
Secretaris Harry Brouwer
Penningmeester Jacques de Groot 
Bestuurslid

Janine Roelfsema

Ina Oortwijn

Koos Flikkema KoosFlikkema