Vereniging

Missie en visie

AV Aquilo bestaat sinds 7 december 1962 en we zijn er trots op dat we al zolang een rol kunnen spelen in het verenigingsleven. Dit is dankzij voor onze betrokken leden, want wij zijn een vereniging van leden, voor leden en door leden.

Bij AV Aquilo willen wij mensen stimuleren om met plezier te bewegen.

In een wereld waarin bewegen steeds belangrijker wordt, is het onze missie te zorgen voor verantwoord en plezierig bewegen waarbij ieders doelstelling serieus wordt genomen, van recreatief tot prestatief.

Commissies

Binnen AV Aquilo zijn een aantal commissies in het leven geroepen om de vereniging draaiende te houden. Zo is er een kantinecommissie die zorgt voor het kopje koffie of thee na een training, de accommodatiecommissie zorgt ervoor dat we warm kunnen douchen en goed ons Honk kunnen bereiken. De commissie TWO leidt de wedstrijden die door ons worden georganiseerd in goede banen; tijdsregistratie, verkeersregelaars, parcours uitzetten, maar ook het sinaasappeltje na afloop.

 

Vrijwilligers

Om de vereniging te laten bloeien zijn daarom vrijwilligers hard nodig. Elk kwartaal wordt een klussenlijst samengesteld waarop ieder lid zich kan inschrijven. Samen zorgen we er voor dat we met plezier kunnen blijven lopen!

 

Gedragscode en gedragsregels.

Bij AV Aquilo moet iedere atleet, loper, trainer of coach in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie.

Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP), die vertrouwelijk omgaat met de informatie. De VCP begeleidt, adviseert, ondersteunt en verwijst eventueel naar professionele hulpverlening.
Het document met gedragsregels sexuele intimidatie vindt u hier